Czy i kiedy Warunki Zabudowy wygasają

baner Czy warunki zabudowy wygasają

Czasem spotykam się z opiniami, że WZ wygasają po dwóch latach. Faktycznie, do roku 2003, gdy weszła w życie Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w każdej decyzji o Warunkach Zabudowy była określona jej ważność.

Obecnie generalnie jest tak, że wydana decyzja o Warunkach Zabudowy nie wygasa sama z siebie. Wygasa Pozwolenie na Budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych – po trzech latach, gdy nie są wykorzystane.

Decyzja o Warunkach Zabudowy wygasa tylko w trzech sytuacjach.

Czy warunki zabudowy wygasają

1. Uchwalenie MPZP

Jeśli dla obszaru, na którym znajduje się twoja działka zostanie uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i zapisy w nim będą inne niż w wydanych Warunkach Zabudowy, to te Warunki Zabudowy wygasną. Urząd ma obowiązek powiadomić właściciela działki, że decyzja wygasła.

Liczy się moment, gdy MPZP stanie się obowiązujący, a więc moment opublikowania go w dzienniku urzędowym.

I wtedy nie można się już ubiegać o wydanie Pozwolenia na Budowę na podstawie Warunków Zabudowy. Tak samo ze zgłoszeniem robót budowlanych.

Mamy tu jeden wyjątek: jeśli przed uchwaleniem MPZP dla działki zostało uzyskane Pozwolenie na Budowę, to decyzja o Warunkach Zabudowy pozostaje w mocy.

2. Wydanie nowej decyzji o WZ

Jeśli my lub ktoś inny złoży wniosek o wydanie Warunków Zabudowy i decyzja ta zostanie wydana, to decyzja o WZ, która została wydana wcześniej automatycznie wygasa.

3. Wydanie Pozwolenia na Budowę

Jeśli dla działki zostało wydane Pozwolenie na Budowę, na wniosek innej osoby, to nasze Warunki Zabudowy wygasają. Ich zmiany także. I odwrotnie – jeśli to my uzyskaliśmy Pozwolenie na Budowę, to wszystkie inne decyzje o WZ wygasają.

Jest to całkiem logiczne, no bo wyobraźcie sobie sytuację, że mamy Pozwolenie na Budowę, wbijamy przysłowiową łopatę, a tu przybiega pan Wiesiu krzycząc z daleka, że on ma Warunki Zabudowy całkiem inne niż nasz projekt. Ustawa nas przed tym chroni.

Kiedy warunki zabudowy wygasają

Małe kruczki

W art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego możemy przeczytać, że:

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Pierwszy przypadek może dotyczyć uchwalenia MPZP, bo wtedy faktycznie decyzja o WZ jest już właściwie bezprzedmiotowa – MPZP ją 'nadpisuje’. Albo w przypadku, gdy inwestor rezygnuje z inwestycji, czyli mówiąc po ludzku z jakiegoś powodu nie chcemy już nic na naszej działce budować. Wtedy możemy złożyć wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o WZ.

A interes społeczny? Tu już chodzi o większe budynki niż nasze wymarzone domy jednorodzinne.

I dalej:

Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.

Czyli jeśli na przykład Warunki Zabudowy nakazują nam nasadzenie pasa zieleni (lub jakikolwiek inny warunek), a my go nie dopełnimy na czas, to urząd nasze Warunki Zabudowy uchyli. No nie ma żartów jak widać ;)

Jeśli powyższe okoliczności nie mają miejsca, to nie dajcie sobie wmówić, że wasza decyzja o Warunkach Zabudowy wygasła, jeśli nie rozpoczęliście budowy w ciągu dwóch lat :)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Kodeks postępowania administracyjnego

Alicja z Krainy Działek

UWAGA, zmiana! Aktualizacja 15.07.2022

Rząd szykuje zmianę Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zaproponowano, aby Warunki Zabudowy wygasały po trzech latach od ich wydania. Miana ma wejść w życie od początku roku 2023. Gdy tylko będę coś wiedziała, dam Wam znać, a więc najlepiej zapisz się na newsletter, aby nie przegapić!

baner Czy warunki zabudowy wygasają

Napisz komentarz